Od naredne godine uvođenje fiskalizacije u Brčko distriktu BiH
5.7.2017. Direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić rekao je danas na konferenciji za medije, održanoj s ciljem informisanja šire javnosti o procesu uvođenja fiskalizacije u distriktu Brčko, da ovaj sistem postoji u oba entiteta BiH te da našoj lokalnoj zajednici predstoji niz koraka kako bi sistem fiskalizacije mogao početi na vrijeme, kako je predviđeno Zakonom o fiskalnim sistemima, odnosno od 1. januara 2018. godine.
"Nastojaćemo da ovaj sistem uspostavimo tako da on što manje košta, prevashodno poreske obveznike ali i Direkciju za finansije. Uvođenjem fiskalizacije postiže se smanjivanje sive ekonomije, uvodi se tržišna konkurentnost, povećavaju se poreski prihodi koji ovaj sistem obezbjeđuje kao i transparentnost u poslovanju", istakao je Lučić.

On je naveo da je nekoliko pravilnika iz ove oblasti već pripremljeno te da u narednom periodu predstoji edukacija poreskih obveznika kao i poreskih službenika, odnosno inspektora i ostalih lica, a da je za sprovođenje pomenutog zakona u ovogodišnjem budžetu planirano 250 000 KM.

Miodrag Trifković, direktor Poreske uprave, rekao je da u distriktu Brčko oko 3 000 aktivnih poreskih obveznika, od čega je oko 1 000 pravnih i 2 000 samostalnih preduzetnika te da će određeni poreski obveznici biti izuzeti od fiskalizacije, ukoliko nema ekonomskog interesa da se uvodi fiskalna kasa.
Obveznici koji će biti oslobođeni fiskalizacije, kako je definisano zakonom, jesu: poljoprivredni proizvođači; samostalni preduzetnici koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata; samostalni preduzetnici koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak; banke i osiguravajuća društva, energetska, komunalna, telekomunikaciona i druga preduzeća koja naknadu za prodatu robu, odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mjernih instrumenata (električna energija, gas, grijanje, voda, telefon i dr.), poštanske usluge, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki; obavezno osiguranje odnosno zdravstveno, penziono i osiguranje od nezaposlenosti; djelatnost vjerskih organizacija; umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost; rad umjetničkih ustanova, biblioteke, arhive, muzeji; prodaja putem automata; ulična prodaja; rad ustanova iz oblasti obrazovanja; promet dobara na veliko; promet usluga koje se plaćaju putem žiro računa; advokatske djelatnosti i omladinske zadruge.

"Poreska uprava biće kontrolni mehanizam, i ona će putem određenih servera dobijati informacije o obavljenim prometima na dnevnom nivou iz svakog fiskalnog uređaja, koje će moći sublimirati i analizirati", naveo je Trifković.

Konferenciji za medije prisustvovali su i Safet Rizvanović, predsjednik Komisije za fiskalizaciju, kao i Slobodan Pejkić, inspektor Poreske uprave, koji su novinarima dodatno objasnili proces uvođenja fiskalizacije.
Poslednje vesti
Preuzmite aplikaciju
Facebook