Ekonomski fakultet
0
0
Ekonomski fakultet
Grad Brčko ima veoma dugu tradiciju ekonomskog obrazovanja. U drugoj polovini 19. vijeka ispisane su dvije značajne stranice u istoriji obrazovanja u Brčkom. Jedna je posvećena osnivanju prve osnovne škole, a druga prvoj trgovačkoj školi u Brčkom, koja je počela s radom školske 1883/84. godine, dakle prije više od 120 godina. Trgovačka škola nije bila prva ove vrste samo u Brčkom, nego i u cijeloj BiH. Ona je odigrala ogromnu ulogu u razvoju trgovine u Brčkom, Bosanskoj Posavini i Semberiji. Bila je to škola regionalnog karaktera koja je preteča kasnijeg višeg i visokog obrazovanja u Brčkom.
Pročitaj više