Prva osnovna škola Brčko
0
0
Prva osnovna škola Brčko
rva osnovna škola je upisana u registar osnovnih škola rešenjem Ministarstva obrazovanja RS broj 02-283/92 od 1992/12/29. godine. Raniji naziv škole bio je "Jelenka Voćkić", koja je počela sa radom školske 1954/55. godine rešenjem Sreskog narodnog odbora broj 341/54 kao Druga osnovna škola.

Prva osnovna škola locirana je u najužem urbanom području grada (MZ Centar - 1 tj Bijeljinska cesta). Sastoji se od jedne matične i dve područne devetogodišnje škole.

Školsku 2012/2013. godinu nastavu pohađa 1288 učenik raspoređen u 61 odjeljenje, od toga u centralnoj školi 813, u PŠ Donji Brezik 317 iu PŠ Ražljevo 158 učenika. Centralnu školu pohađaju učenici iz sledećih mjesnih zajednica: Bijeljinska cesta, Centar 3, MZ Srpske Varoš (istočno od ul.Sv.Save) i MZ Ilićka.

PŠ D.Brezik pohađaju učenici od I do IKS iz mjesnih zajednica Donji Brezik, Gredice 01:02 i deo MZ G.Brezik. U područnoj školi Ražljevo nastavu pohađaju učenici od 1. do 9. razreda iz MZ: Ražljevo, Popovo Polje, Piperac, Buzekara, Krbeta, Stanovi, Koretaši, Mrtvica, Pukiš, Smiljevac, Gornji Brezik, Slijepčevići, zaseok Ćirković, ...
Pročitaj više