Hotel Evropa
0
0
Hotel Evropa
Hotel Evropa Brčko je lociran 3 km od centra grada na putu ka Banja Luci. Posjeduje jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne sobe i apartmane. Posjeduje 48 soba i 120 ležajeva ukupno.

Hotel pruža kvalitetne smještajne uslove, ali i prateće sadržaje koji mogu zadovoljiti sve vaše turističke potrebe.
Pročitaj više