Novi Boš
0
0
Novi Boš
Preduzeće je osnovano 1999. godine pod nazivom p.p. "Boš" sa sjedištem u Brčkom, BiH. Djelatnost preduzeća od 1999-2001.godine je trgovina ručnim i električnim alatima, priborom za njih kao i mašinama za rad u privredi. Od 1999. godine započinje poslovna saradnja s "Bosch power tools" d.d. i dobija se pravo za zastupanje ovog alata na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nakon četvorogodišnje uspješne saradnje, 01.01.2003. potpisuje se Sporazum između "Bosch power tools" d.d. i p.p. "Boš“. koje mijenja naziv preduzeća u "Novi Boš" d.o.o. sa sjedištem u Brčkom, ulica Uzunovića br. 27., sa ciljem daljeg povećanja plasmana i promocije robne marke „Bosch“, ali i ostalih robnih marki specijalizovanih za proizvodnju alata.

Do danas, D.o.o. „Novi Boš“ spješno se bavi i odlično je pozicionirano na sljedećim područjima:

-uvoz i distribucija Bosch alata, pribora i prateće opreme

-veleprodaja alata

-maloprodaja alata

-Bosch servis
Pročitaj više